Ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 70693692

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en winkel van Divino Wonen.

 

Algemeen

- Tot aan ontvangst van de betaling op een factuur blijven de goederen eigendom van Divino Wonen.

- Divino Wonen is niet gehouden aan offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel van een offerte of aanbieding, dan wel bij een kennelijke vergissing, verschrijving, typ- of zetfout.

- Aan aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan namens Divino Wonen kunnen geen rechten worden ontleend.

- Divino Wonen levert de goederen uitsluitend af tegen contante betaling of indien voorafgaand aan de levering het volledige factuurbedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

- Bestellingen worden binnen de afgesproken levertijd afgeleverd, vanzelfsprekend indien de bestelde producten op voorraad zijn. Mochten producten niet op voorraad zijn, dan zal de koper hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht zodat er door Divino Wonen vervolgens voor koper en samen met koper naar een passende oplossing kan worden gezocht.

- Indien de factuur, pakbon of vrachtbon is getekend bij aflevering van de goederen, zijn de geleverde goederen door koper geaccepteerd.

Retour goederen webshop

- Bij internetbestellingen geldt dat de koper tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd heeft om gebreken en/of beschadigingen aan Divino Wonen te melden.

- Bij internetbestelling heeft koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, zonder specifieke opgaaf van redenen, de goederen te retourneren.

- Het geleverde moet schoon, ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en samen met de aankoopfactuur aan Divino Wonen worden aangeboden.

- Na ontvangst van de retour gestuurde goederen zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen op de bankrekening van de koper teruggestort worden.

- De kosten van enige retourzending zullen nooit worden vergoed door Divino Wonen.

- Speciaal op bestelling gemaakte goederen en/of maatwerk vallen buiten het recht om deze goederen te retourneren.

 

Garantiebepalingen

- Op de door Divino Wonen geleverde goederen worden geen andere of meer uitgebreide garanties verstrekt door Divino Wonen dan die door de betreffende producent of leverancier worden gegeven.    

- Divino Wonen verleent zich het recht op showroommodellen geen garantie te verlenen. Dit word in overleg met de koper mondeling afgesproken en word vastgelegd op factuur.       

- De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.

- Het geleverde wat ter reparatie wordt aangeboden dient franco aan het adres van Divino Wonen afgeleverd te worden. Tevens behoudt Divino Wonen zich het recht voor de kosten van een vervanging van product, reparatie of onderzoek aan de koper in rekening te brengen.

Bel onze winkel

+31(0)172 608 631

info@divinowonen.nl

Openingstijden van onze winkel:

Doordeweeks:

Zaterdag

Zondag

Van 9:30 - 17:30u

Van 10:30 - 17:00u

Gesloten

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: